T.M.B.-93 d.o.o., Darino shop, 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska

STANDARDNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime i prezime potrošača: ________________________

Adresa potrošača: ________________________

Broj telefona ili mobitela: ________________________

E-mail adresa: ________________________

T.M.B.-93 d.o.o., Darino shop

1. Kozari put 73

10 000 Zagreb, Hrvatska

e-mail: info@blamar.hr

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ja, __________________________ ovim putem Vas obavještavam da želim raskinuti ugovor zaključen dana __________ temeljem narudžbe broj/šifra __________ izvršene u Vašem web shopu, a zaprimljene dana ___________________ (navesti datum ukoliko je proizvod zaprimljen).

Potpis potrošača

(samo ako je ovaj obrazac predan na papiru):

Datum:

Potvrda primitka informacija:

Napomena: Sukladno čl. 79, st.3. potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora za robu koja je izrađena prema specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Informacije koje se odnose na mrežno rješavanje sporova u skladu s čl. 14. st. 1. ODR (Online Dispute Resolution propisa):

Europska komisija daje potrošačima mogućnost da riješe online sporove u skladu s čl. 14. st. 1. ODR na jednoj od njihovih platformi. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr [/ 1]) služi kao mjesto gdje potrošači mogu pokušati doprijeti do izvansudske nagodbe sporova koji proizlaze iz online kupovine i ugovora za usluge.